ශ්‍රී ලාංකීය වෛද්‍ය සිසුන්ගේ හඩ | Voice of the Sri lankans' medical students

Monday, August 6, 2012

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට නැවතත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට නැවතත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සඳහා අවතීර්ණවීමට සිදුවන බව අන්තර විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය පවසා ඇත. 

මේ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් සඳහන්ව ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින්ගේ වැටුප් විෂමතාවට විසඳුම් ලබාදීම සඳහා ගිවිසුමක් මගින් දින 45 ක කාලයක් ඉල්ලා සිටීම හේතුවෙන් තමන් ආරම්භ කර තිබූ වර්ජනය තාවකාලික අවසන් කළ බවයි. එ‍හෙත් අගෝස්තු 10 වන දින වනවිට අදාළ දින 45 අවසන් වන නමුත් මේ වනතෙක් කිසිදු විසඳුමක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් හෝ සිදුකර නොමැත.

එහෙයින් අගෝස්තු 10 වන දිනට පෙර සෑහීමකට පත්විය හැකි අයුරින් කටයුතු නොකළහොත් නැවැතත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණවීමට සිදුවන බවයි.

No comments:

Post a Comment

Medical Book

වැඩියෙන්ම කියවූ ලිපි