ශ්‍රී ලාංකීය වෛද්‍ය සිසුන්ගේ හඩ | Voice of the Sri lankans' medical students

Wednesday, November 24, 2010

සිසු අයිතීන් කප්පාදුවට සහ සිසු මර්ධනයට එරෙහිව රුහුණ වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් විරෝධතාවයක.

     නේවාසිකාගාර පහසුකම් සීමාකිරීම සහ මාසිකව රු 50.00 ව පැවති නේවාසිකාගාර ගාස්තු රු 800.00 ක් දක්වා ඉහල දැමීමේ සැලැස්මක් රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සහ කෘෂිපීඨයේ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරතිබේ.
     මෙම ක‍්‍රියාවලියට එරෙහිව සහ ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපන පෞද්ගලීකරණ වැඩපිලිවෙලට එරෙහිව මෙන්ම ඒ වෙනුවෙන් හඬනගන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් වෙත මේ දිනවල එල්ලවී ඇති ආණ්ඩුවේ මර්ධනයට විරෝධය පලකරමින් රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුන් විසින් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්විනි. මෙය සංවිධානය කරන ලද්දේ රුහුණ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය විසිනි.No comments:

Post a Comment

Medical Book

වැඩියෙන්ම කියවූ ලිපි